By: mees.eu

12. veebruar 2013

Viljatus tõstab meestel eesnäärmevähi riski

Viljatus tõstab eesnäärmevähi riski

Pilt:Internet

Viljatutel meestel on suurem risk kõrgeastmelise eesnäärmevähi tekkeks, mis suurema tõenäosusega kiirelt kasvab ning edasi levib.

See on ühe uue uuringu tulemuste põhjal tehtud järeldus. Ajakirjas avaldatud tulemused viitavad sellele, et kuna viljatus võib olla identifitseeritav eesnäärmevähi riskifaktor, võivad olla õigustatud viljatute meeste varased sõeluuringud selle haiguse suhtes.

Varasemad uuringud on olnud vastuolulised: mõned on leidnud, et lastega meestel on kõrgem vähirisk kui lastetutel meestel; teised on leidnud, et väiksema lastearvuga meestel on kõrgem risk kui rohkemate lastega meestel; kolmandad pole aga laste arvu ja eesnäärmevähi riski vahel mitte mingisugust seost leidnud.

Kuna see, kui palju lapsi mehel on, ei pruugi täpselt peegeldada tema võimet rasestada, kavandasid Dr Thomas Walsh ja tema kolleegid Washingtoni ülikoolist (Seattle, USA) viljatuse ning eesnäärmevähi seoste kontrollimiseks põhjalikuma uuringu. Nad uurisid eesnäärmevähi riski 22,562 mehel, keda hinnati aastatel 1967 kuni 1998 California viljatuse keskustes viljatuse suhtes. Uurijad võrdlesid eesnäärmevähi esinemust nendel viljatuse suhtes hinnatud meestel üldpopulatsioonist moodustatud rühmaga – mõlemad uuritud grupid olid sarnaste vanustega ning pärit sarnastest geograafilistest piirkondadest.

Viljatuse suhtes hinnatavate meeste hulgas tegid uurijad kindlaks 168 eesnäärmevähi juhtu. See arv ei olnud oluliselt erinev oodatud suhtearvust (185 juhtu), viidates, et üldjuhul ei ole viljatuse suhtes hinnatud meestel suuremat riski saada ükskõik millise eesnäärmevähi tüübi diagnoosi, võrrelduna meestega üldpopulatsioonis. Aga need mehed, kes hindamisel osutusid viljatuks, haigestusid hiljem kõrgeastmelisse eesnäärmevähki 2.6 korda suurema tõenäosusega kui mehed, kes hindamisel osutusid siiski fertiilseteks.

Autorid arvavad, et kui neid tulemusi kinnitavad ka teised uuringud, võiks olla sobilik viljatuid mehi juba varakult eesnäärmevähi suhtes testida – teades, et neil on kõrgendatud risk agressiivse haiguse tekkeks. Uurijad lisavad, et saadud tulemused peaks stimuleerima tulevasi uurimistöid viljatuse ja eesnäärmevähi võimalike ühiste bioloogiliste alusmehhanismide alal.

Related News: