22. detsember 2013

Ülekaalulised mehed on silmitsi suurema eesnäärmevähi riskiga

Ülekaalulisus on seotud eesnäärmevähiga

Pilt:100percentpeople.com

Havai Ülikooli teadlaste poolt läbi viidud uuring näitas, et noores täiskasvanueas üleliigset kaalu omandavatel meestel on suurem risk eesnäärmevähi tekkeks, kuigi riski suurus on rahvuste lõikes erinev.

„Kehamass nii varases kui hilisemas täiskasvanueas, ning kaalutõus nende eluperioodide vahel, võivad mõjutada eesnäärmevähi riski,“ ütles uuringu autor Brenda Hernandez Havai vähiuuringute keskusest. Töö tulemused on avaldatud ajakirja Cancer elektroonses väljaandes.

Tüsedus on paljude levinud vähitüüpide riskifaktoriks. Muuhulgas tõstab tüsedus ka klimakteeriumi jõudnud naistel kolorektaal- ning rinnavähi riski. Ülekaalulisuse seos eesnäärmevähi väljakujunemise riskiga pole uurijate sõnul aga siiani päris selgeks saanud.

Hernandez’e meeskond uuris kehakaalu ning eesnäärmevähi seoseid erinevate rahvusgruppide esindajatest koosneval valimil. Valimisse kuulusid mustanahalised, jaapanlased, latiinod, põliseid Havai elanikud ning valgenahalised – kõik nad osalesid ka pikaajalises Multietnilise Kohordi uuringus.

Andmeid koguti ligi 84 tuhandelt uuringus osalenud mehelt. Neist üle 5500 mehel oli diagnoositud eesnäärmevähk. Meestel, kes olid 21. eluaastaks ülekaalulised või tüsedad, oli väiksem risk paikse ning madala-astmelise eesnäärmevähi tekkeks, väidavad uurijad.

Oluline oli see, millal mehed kaalus juurde võtsid, ning millisesse rassi või rahvusgruppi nad kuulusid. Näiteks, „vanemate täiskasvanud meeste kõrgem kehakaal tõstis eesnäärmevähi riski just valgenahaliste ning põliste havai meeste hulgas, kuid hoopis langetas riski jaapani meestel,“ ütles Hernandez.

Noortel täiskasvanutel tõstis üleliigne kaalutõus kõrgema-astmelise, ohtlikumat tüüpi eesnäärmevähi riski just valgete meeste hulgas. Mustanahalistel meestel seostusid nooremas täiskasvanueas omandatud liigsed kilod haiguse vähemohtlike, madala-astmeliste vormidega.

Hernandez arvas, et selliste riskierinevuste eest vastutavad eelkõige geenid ning elustiil. „Teatud tunnuste, näiteks kehamassi, seosed vähi esinemusega varieeruvad rahvusgrupiti nii geenide kui elustiili kombineeritud mõju tõttu,“ ütles ta. Lisaks teatas ta, et tehtud uuring rõhutab seda, kui tähtis on vähkkasvajate etioloogiat uurida eripalgelistes populatsioonides.

Victoria Stevens Ameerika vähiühingust tõdes, et selle uuringu tulemuste kohaselt on rahvusgruppides küll erinevusi, kuid need erinevused ei ole lihtsad või sirgjoonelised. „Nende saadud tulemused ei ole lõplikud,“ ütles Stevens. „Tulemused lihtsalt pole selgepiirilised, lihtsat lineaarset seost seal näha ei saa.“

Ta lisas, et artikkel on väga sugestiivne, kuid „eesnäärmevähi puhul pole selge, kas kaalutõus on siiski sama oluline“ kui teiste pahaloomuliste haiguste korral.