3. august 2013

Rasvumine võib kaitsta progresseeruva eesnäärmevähi eest

Ajakirjas Cancer avaldatud uuringus on öeldud, et kui eesnäärmevähiga meeste haigus on vaatamata androgeeni deprivatsiooni teraapiale progresseeruv, on nende suurem kehamassiindeks (KMI) seostatav väiksema üldise suremuse ja eesnäärmevähist põhjustatud suremusega.

Autorid selgitavad, et olemasolevate andmete põhjal ei ole tüsedamate eesnäärmevähiga patsientide puhul ravitulemus nii hea kui normaalkaaluga patsientide puhul. Vähestes uuringutes on aga pööranud tähelepanu eesnäärmevähi lõpptulemusele, mis vaatamata androgeeni deprivatsiooni teraapiale on progresseeruv ja mida uurijad nimetavad hormoonresistentseks eesnäärmevähiks (ingl – castration-recurrent prostate cancer, CRPC).

Põhja-Carolina osariigis Durhamis asuvas Duke’i ülikoolis töötav dr Susan Halabi ja tema kolleegid selgitasid, kas suurenenud kehamassiindeks ennustas halvemaid ravitulemusi 1226 CRPC-ga mehel, keda üheksas kliinilises uuringus raviti aastatel 1991–2004.

Esitatud andmete järgi oli vähem kui neljandik meestest normikohase kehamassiindeksiga, 43% olid ülekaalulised ja 33% olid veidi kuni väga rasvunud.

Kogu uuringu keskmine elulemus oli suurim veidi kuni väga rasvunute rühmas (16,9 kuud). See oli väiksem ülekaaluliste hulgas (16,1 kuud) ja kõige väiksem normaalse kehamassiindeksiga meeste seas (11,5 kuud).

Uuringu järgi ilmnes sarnane keskmine elulemus eesnäärmevähi põhjustatud surma korral. See oli 18,9 kuud veidi kuni väga rasvunute hulgas, 17,6 kuud ülekaaluliste seas ja 12,7 kuud normikohase kehamassiindeksiga meeste seas.

Autorid järeldavad: “Uuring viitab sellele, et vastupidiselt eesnäärme varase staadiumi vähile mõjutab rasvumine CRPC puhul kliinilist tulemust. Selle seose mehhanismide edasised uuringud ning ka nende tulemuste prospektiivne hindamine on õigustatud.”

Nad oletavad, et kaugelearenenud haigusega meeste seas “võib väiksem kehamassiindeks viidata vähi kahheksiale ning veel agressiivsema haiguse surrogaadina olla kasvaja kiire progressiooni või vähem tõhusama ravi põhjuseks.”