By: mees.eu

26. veebruar 2014

Omadused, mis ülemustele meeldivad

Pilt:Internet

Ühes seonduvas artiklis heitsime pilgu sellele, millist laadi käitumisomadusi ülemused ei salli.

Seal loetletud omaduste hulgas olid teemad, mis puudutasid initsiatiivi, vabanduste väljamõtlemist ja kaeblemist. Lühidalt oli tegu välditavate omadustega, millel oli kõigil üks ja sama tagajärg – nad nõudsid endale sinu ülemuse aega ja energiat.

Käesolevas artiklis vaatame vastupidiseid käitumisomadusi, mis ülemustele alluvate juures meeldivad. Ka kõigil neil on üks ühine tagajärg – nad säästavad ülemuse aega ja energiat.Tänu sellele jätad nii sina ise kui ka su ülemus endast parema ja pädevama mulje.

Seda teksti lugedes pea meeles, et nende omaduste meeldivuse põhjusi saab sama hästi mõista siis, kui vaadelda nende vastandeid.

Ülemustele meeldib, kui…

Sa ilmutad vastutustundlikkust

Ülemusel on muudki teha, kui jälgida, et sinu töö saaks korralikult ja õigeks ajaks tehtud. Tal on samuti oma töö ja oma ülemus, kes nõuab tema käest selle kohta aru. Kui saad oma ülesannetega tähtajaks või enne seda valmis ja sinu töö on tulemuslik, aitad kaasa kontoris toimuva sujuvamaks ja tõhusamaks muutmisele, tõmbamata endale sealjuures negatiivset tähelepanu.

Vastutustunne tähendab ka seda, et sa võtad vastutuse nii oma vigade kui ka kordaminekute eest. Siin on kokkupuutepunkt ühe omadusega, mida ülemused vihkavad – vabanduste väljamõtlemine. Ülemus mõistab küll, et mõned olukorrad on väljaspool kontrolli, ning kõik sõltub sellest, kuidas sa sellistele olukordadele reageerid. Vastutustundlikud inimesed ei püüa ennast välja vabandada – punkt. Pigem nad teevad seda, mis on vaja ära teha – ning sellepärast ongi vastutustundlikkus üks omadusi, mida ülemused jumaldavad.

Sa oled ette valmistunud

Üks rooma näitekirjanik Seneca nooremale omistatud aforism ütleb, et õnne või edu saladus on valmisolek avanevatest võimalustest kinni haarata. Sarnast mõtet on väljendanud ka mitmed teised sajandite jooksul talletatud tsitaadid ja ütlused.

Mida see tähendab ja kuidas see meie teemaga seostub? Alati kui pead osalema mõnel kokkusaamisel, olgu tegu suure konverentsi või väikese neljasilmavestlusega sinu ja ülemuse vahel, pead saabuma sellele hambuni relvastatult võimalikult suure hulga asjassepuutuva teabega. “Asjassepuutuv” tähendab siin teavet, mis on seotud selle konkreetse koosolekuga, sinu ametikohaga ettevõttes ja majandussektori kui tervikuga. Ülemustele meeldivatel omadustel on palju erinevaid varjundeid ja vorme, aga kui ta ei pea sulle uusi kontseptsioone või strateegiaid üksipulgi lahti seletama, sest sa oled oma ametikoha ja majandusharu arengutega kursis, muutud tema silmis kohe esitöötajaks.

Ette valmistunud töötajad meeldivad ülemustele mitmel erineval põhjusel: see näitab pühendumist, oskust ennast motiveerida ja enesekindlust – kõik need kolm omadust on tohutuks abiks ametikõrgenduse saamisel.

 

Sa töötad targalt

Tööpäevas on piiratud arv tunde ning ülemus ei peaks teilt ootama midagi enamat kui nende tundide maksimaalset ärakasutamist. Tõhusus on üks paljudest omadustest, mis ülemustele meeldivad, ning see on neist kõige tähtsam. Sa võidad väga palju, kui õpid aega maksimaalselt ära kasutama. Seda oskust on võimalik õppida aja planeerimist käsitlevatel kursustel, mis õpetavad teid mõistma põhierinevust tõhususe ja efektiivsuse vahel. Üks osa sellest erinevusest seisneb selles, kui jätad aeganõudvate asjade jaoks piisavalt aega, vältides nende lihtsalt “ära tegemist”.

Hiliste õhtutundideni töötamine ei pruugi tingimata ülemusele näidata, et sa teed palju tööd.Tegelikult kipub see pigem jätma muljet, et sa ei tööta kõige tõhusamalt. Kui sul on vaja töö ärategemiseks täiendavat aega, siis jätad endast palju parema mulje varakult tööle ilmudes.

Sa käid ajaga kaasas

Ajaga kaasas käimine – uudiste ja tehnoloogia arengu jälgimine ja oma oskuste täiendamine – on alati kasulik, kuid tänapäeva tempokas ärikliimas on see lausa tungivalt vajalik. Telli endale e-posti teel oma majandussektorit puudutavaid uudiseid ja infokirju ning jälgi koolituspakkumisi, mida saaksid ära kasutada oma oskuste kaasajastamiseks. Kuigi üksikutel erialadel on nõutav igal aastal pädevuseksamite sooritamine, ei ole see enamiku jaoks siiski kohustuslik ning tehnoloogia kiire arengu tingimustes võib igaüks ruttu ajast maha jääda.

Ajaga kaasas käimine on üks ülemustele meeldivaid omadusi, sest see näitab neile, et sa oled motiveeritud, intelligentne, huvitatud ja enesekindel. Kui oskad välja pakkuda uusi ja uuenduslikke ideid, mida oma praeguses töös rakendada, aitad tööandjal püsida valdkonna esirinnas ning jätad mulje, et sinu töölevõtmine oli geniaalne otsus ja sa ise oled fenomenaalne töötaja.

Sa lased ülemust paista heas valguses

See on teatud mõttes kõiki teisi hõlmav kategooria, mida on võimalik saavutada kõigi ülemustele meeldivate omaduste arendamise ja ebameeldivatest omadustest vabanemise abil. Aga see pole veel kõik.

Kui püüad lasta ülemust paista heas valguses, on kõrvalseisjatel üsna lihtne pidada seda pugemiseks ning sellisest muljest pole kasu ühelgi karjäärietapil. Lühidalt – pugejad ei meeldi kellelegi ning nad pole inimestele kunagi meeldinud alates sellest päevast, kui nad algkoolis pidid taluma mõne õpetaja lemmiku eeliskohtlemist. Taoline käitumine ei pruugi tingimata ka ülemustele meeldida, kuna see heidab neile halba varju, ning samal põhjusel ei kiirusta nad tõenäoliselt seda tunnustama.

Seetõttu õpi hoiduma oma edusammude valjul häälel kuulutamisest. Parem tunne rahuldust teadmisest, et need edusammud teenivad sulle kõrgemalseisjate silmis lisapunkte ning ühel hetkel pälvid ka sellele vastava tunnustuse.

Üksteist täiendavad omadused

Ei saa salata, et need töökohal käitumist puudutavad artiklid esindavad teataval määral konformistlikku lähenemist. Ent siin pole tegu niivõrd pimeda, mehaanilise konformismiga, vaid pigem sellega, kuidas ümbritseva olukorraga edukalt kohaneda – kui oled selle oskuse endas välja kujundanud, saad seda kasutada lisaks tööle ka paljudes muudes eluvaldkondades.

Related News: