7. juuli 2013

Mis on teie kõige nõrgem omadus?

Pilt: Internet

Kõik läheb hästi. Oled õigeks ajaks kohale jõudnud, hoiad vestlusel silmsidet ning vastad tabavalt kõigile küsimustele.

Töökoht on samahästi kui sinu, kuni kuuled intervjueerijat küsimas: “Mis on teie kõige nõrgem omadus?” 

Sa tead, et liiga kiiresti ei tohi vastata, ja teed väikese mõttepausi ning avastad äkitselt, et ei oskagi vastata. Sul võib tekkida kiusatus tormakalt kuulutada: “Mul ei ole nõrku omadusi”, ning loota, et see näitab sinu usku oma võimetesse, kuid me kõik teame (ka sinu tulevane ülemus teab), et see on vale. Kuna vastamisest keelduda pole võimalik, anname sulle järgnevalt viis head soovitust, kuidas vastata sellele tööintervjuudel sageli esinevale küsimusele.

Ma kipun liiga palju rääkima.”

Loomulikult ei ole selle vastuse mõte jätta muljet, et sa eelistadki raisata pool tööpäeva kolleegidega lobisemisele. Selgita, kuidas e-posti maailmas on tõhus silmast silma suhtlemine suureks eeliseks. Lisaks võib see üle kanduda ka ladusatesse telefonivestlustesse võimalike partnerite või klientidega – seda oskust kohtab tänapäeval töötajate seas aina vähem.Maini, kuidas grupitegevustes aitab suuline suhtlemisoskus sul kiiresti oma sõnumit edastada ja vestlusi juhtida. Mõnel juhul võivad inimesed pidada sind liiga jutukaks, aga tunnista, et oled sellest teadlik ning positiivse poole pealt saad nii olla vähemalt kindel, et kuulajad saavad su sõnumist õigesti aru. Loomulikult pead seda vastust kasutama õiges kontekstis. Näiteks on sellest rohkem kasu suhtluse ja müügiga seotud töö kui numbrite kokkulöömist eeldavate ametite puhul.

Ma olen nõudlik.”

See vastus peaks näitama, et sa ootad endalt ja ümbritsevatelt inimestelt väga tulemuslikku tööd. Loomulikult pead väljendama ka arusaamist, et kõik inimesed on erinevad, neil on erinevad oskused ja võimed ning sa ei taha muuta kõiki endasuguseks. Täpsemalt maini, et tahad tuua igas inimeses välja tema kõige paremad omadused ning eeldad kõigilt meeskonnaliikmetelt panust ühise eesmärgi edukasse saavutamisse.

Ma võtan projekte isiklikult.”

Üldjuhul tähendab mõne projekti liiga isiklikult võtmine seda, et ajad oma kolleegid näiliselt tühiste pisiasjadega hulluks. Muidugi võib pisiasjadele keskendumine juhtida tähelepanu kõrvale projektide üldiselt mahult, kuid mõnikord on edu võtmeks just tööst selle viimase 5% ärategemine. Seda vastust kasutades keskendu sellele, kuidas sind huvitab just see, et asjad saaksid õigesti tehtud, mitte formaalne nõuete täitmine. Kui oled lihtsalt perfektsionist, võib see olla teistpidi problemaatiline. Seega rõhuta väga selgelt, et see nõrkus võib aidata sul hästi sobituda tempokasse töökeskkonda, kus on hädasti vaja veel ühte vigu märkavat silmapaari. Lõppude lõpuks saavutatakse parimad tulemused alati tänu pisiasjadele ning iga tööandja oskab hinnata veatut projekti.

Ma tahan olla eestvedaja, isegi kui mind ei ole selleks määratud.”

Juhtimisvõimet peetakse sageli heaks omaduseks, kuid töökohal võib see olla kolleegide jaoks vägagi tülikas. Me kõik mäletame kooliajal tehtud grupitöid. Alati leidus seal üks tegelane (äkki olid see sina ise), kes kõike juhtis, ülesandeid jagas ja asja edasi viis. Sama stsenaarium kordub sageli ka töökohas. Kasuta seda vastust, kui tahad jätta muljet, et oled huvitatud ettevõttes vastutuse võtmisest ning sellest, et töö saaks alati tehtud. Lisaks peaksid märkima, et vaatamata oma tungivale soovile asjad valmis teha, oskad ka kaastöötajaid mõista ning sinu eesmärk ei ole mõjuda türannina.

Ma olen töösõltlane.”

Seda vastust kasutades jälgi, et sa ei tekitaks enda suhtes liiga kõrgeid ootusi. Ei ole vaja jätta muljet, et sinu suurim soov ongi võimalikult palju aega kontoris veeta. Märgi, et sinu töösõltuvus sarnaneb pigem maailma vaatamisega läbi ettevõtte prisma, nii et oled valmis igal ajal, ka nädalavahetusel, neil teemadel mõtlema. Näiteks ära ütle, et tahaksid laupäeviti ja pühapäeviti tööl käia, vaid maini möödaminnes, kuidas sa mõnikord märgid üles ideid isegi siis, kui nädalavahetuse hommikul ajaviiteks veebis surfad. Selle vastuse eesmärk ei ole näidata ennast ühemõõtmelise kontoriasukana, vaid pigem jätta mulje, et võtad oma tööd tõsiselt ning saad aru, miks edu saavutamine eeldab midagi enamat kui lihtsalt üheksast viieni tööl istumist.

Õiged küsimused ja vastused

“Mis on teie kõige nõrgem omadus” on töövestlustel sageli standardne küsimus. Üldiselt tuleks oma nõrkuste väljatoomisel valida mõni ebaoluline, sümboolne omadus, mis on kuidagi ka tööga seotud. Igal juhul tuleb olla aus, sest muidu võib see hilisema karjääri jooksul kätte maksta. Näiteks kui märgid oma nõrkuseks liigse jutukuse, aga pärast töö saamist või intervjuu ajal osutud tegelikult napisõnaliseks, võib see vähendada sinu usaldusväärsust.Kõige olulisem sellele küsimusele vastates on olla enesekindel ning jätta professionaalne ja meeldejääv mulje, mis tõstaks sind teiste kandidaatide seast esile, sest see ju ongi põhieesmärk.

Related News: