By: forte.ee

24. juuni 2012

Miks on meestel lühem eluiga?

meeste eluiga

Pilt:examiner.com

Mehisuse ideaale au sees hoidvad kanged kutid kasutavad ennetuse korras tervishoiuteenuseid palju vähem kui "tavalised" mehed.

Teatud mehised uskumused võiksidki selgitada meeste lühemat eluiga võrreldes naistega, selgub uuringust. 

2005. aastal oli naiste keskmiseks elueaks USA-s umbes 80 aastat, samal ajal kui meestel oli see haiguste kontrolli ja ennetuse keskuse andmeil umbes 75 aastat, vahendab LiveScience.

“Uurimus annab teravalt mõista, et sügavale juurdunud mehisuseusk on meeste kehva tervise peamine põhjus, vähemalt seni, kuni see annab alust vältida arstide soovitatud profülaktilisi tervishoiuteenuseid,” ütleb New Jersey Rutgersi ülikooli teadur Kristen Springer.

Ehkki “tõelise mehe” rolli etendamine võib ligi meelitada vastassugupoole viljakaid esindajaid ning isegi aidata kiiremini vigastustest paraneda, võib sellise fassaadi säilitamine tähendada ka arstikabineti olemasolu eiramist, sedastab uurimus, mida esitleti Ameerika sotsioloogialiidu iga-aastasel koosolekul San Franciscos.

Mehisuse mõõt

Springeri ja Rutgersi kolleeg, sotsioloogia magistrant Dawne Mouzon uuris andmeid, mis olid kogutud tuhandelt keskealiselt mehelt, kes osalesid Wisconsini pikaajalises eriuuringus 2004. aastal. Uurijad analüüsisid osalejate mehisuse-uskumusi, ühiskondlik-majanduslikku staatust ning valmidust läbida kolme keskealistele meestele üldiselt soovitatud, kord aastas läbi viidavat tervishoiuprotseduuri: üldfüüsilist tervisekontrolli, gripivaktsiini-süsti ja eesnäärme ülevaatust.

Mehisuse tase määrati kaheksa väite najal, mida katsealused pidid hindama skaalal, mis ulatus jõulisest nõustumisest jõulise mittenõustumiseni. Väidete hulgas oli näiteks selliseid nagu “kui abielus mees ja naine teevad otsuseid kodu tarbeks kalliste asjade ostmise kohta, peab viimane sõna jääma mehele” ja “mind häirib, kui mõni mees teeb midagi sellist, mida mina pean “naiselikuks”.”

Mehed, kes -ideaale jõuliselt au sees pidasid, olid viimase aasta jooksul üldfüüsilisele arstlikule läbivaatusele sattunud 26 protsenti vähem tõenäoliselt kui ülejäänud katsealused. Eesnärme-ülevaatusele sattumise tõenäosus oli sellistel meestel väiksem ligi 30 protsenti, ning tõenäosus nimetatud perioodil kõigi kolme profülaktilise meetmega kokku puutuda peaaegu 50 protsenti väiksem.

Ehkki varasemad uuringud on näidanud, et kõrgem ühiskondlik-majanduslik staatus tähendab paremat tervist, leidis uuem uurimus, et mehiste meeste kohta see ei kehti.

“Sedamööda, kuidas tugeva mehisuse-usuga meeste töö staatus kerkib, kahaneb märkimisväärselt nende tõenäosus pöörduda profülaktilise meditsiini teenuste poole,” ütleb Springer. “Meie avastus võimaldab mõningal määral mõista pidevat tervishoiuga seonduvat soo-paradoksi, mis ütleb, et meeste eluiga on naistega võrreldes madalam, ehkki nende juurdepääs ühiskondlik-majanduslikele ressurssidele on parem.” Naisega võrreldes on mehe prognoositav keskmine eluiga viis aastat lühem. Meestel on eeldatavalt kõrgem risk tosina suhtes 15-st peamisest surma põhjusest, märgivad uurijad.

Tegelikult selgus, et madala staatusega, tüüpiliselt mehisteks peetavate elualade esindajatest mehed, näiteks masinate operaatorid, veokijuhid ja ehitustöölised, pöörduvad teistest katsealustest märksa tõenäolisemalt arsti poole.

Miks nad ei lähe arstile?

Uurijad pakuvad välja mitmeid põhjuseid, miks mehised mehed nende arvates profülaktilist meditsiini väldivad. Näiteks ei soovi kõrgel kohal töötavad mehed “tunda end patsiendi alluvasse rolli paigutades vähem mehena”, märgivad uurijad, lisades, et võib-olla väldivad taolised mehed arste, kuna neil on piisavalt ressursse, et saada jagu võimalikest terviseprobleemidest, mida ennetuse vältimine kaasa võib tuua.

Lisaks ihkavad kõrgel kohal töötavad mehed enda tegevuses rohkem sõltumatust ja vabadust autoriteetide arvamusega mitte nõustuda, ning võivad seega samamoodi tervishoiu-alaseid soovitusi eirata, arvavad teadlased.

Springer leiab, et tegeliku põhjuse teadasaamiseks ja tulemuste laiendamiseks elanikkonnale üldiselt tuleks uuringut korrata katsealuste mitmekülgsema valimiga, sest praeguses uuringus osalejad olid peamiselt keskkooliharidusega keskealised europiidsed mehed.

Selleks, et seni suurendada meeste tõenäosust profülaktilise ravi poole pöördumisel (ja eeldusel, et mehisuse-norme pole võimalik täielikult kehtetuks tunnistada), võiksime mehisuse tähenduse pea peale pöörata, ütleb Springer, kelle sõnul abi võiks olla USA tervishoiu- ja avalike teenuste ameti riiklikust reklaamikampaaniast, kus näidataks haiglakitlites mehi mehiseid asju tegemas, näiteks koos pojaga autot remontimas.

Allikas:forte.ee

Related News: