8. juuni 2012

Eesnäärmevähi vastu saab võidelda hormoonraviga

Eesnäärmevähk ja hormoonravi

Pilt:Internet

Pikaajaline uuring näitas, et lühike hormoone pärssiv ravikuur võib mõnevõrra aidata ühte spetsiifilist gruppi kiiritusravi saavatest eesnäärmevähi diagnoosiga meestest.

Sacramento kiiritus-onkoloogid on leidnud, et mõõduka riskiastmega vähiga meestest on 10 aastat pärast ravi saamist elus 62 protsenti, kui kiiritusravile lisaks manustati ravimeid, mis blokeerisid nende meessuguhormooni aktiivsust. Ainult kiiritusravi saavate meeste seas oli ellujäämisprotsendiks 57.

Kombineeritud hormoon-kiiritusravi saanud meestelt võetud biopsiatest ei leitud 78 protsendil vähist enam jälgegi. Ainult kiiritusravi saanud meestest olid biopsiad vähivabad 60 protsendil. Saadud eelis oli küll statistiliselt oluline, kuid mitte väga suur.

„Mõõduka riski“ definitsioon on aastate jooksul muutunud. See põhineb erinevatel teguritel, näiteks prostata spetsiifilisel antigeenil (PSA), mis on eesnäärme poolt toodetav hormoon, ning Gleasoni skooril, mille abil mõõdetakse eesnäärme korrapärast struktuuri.

Kahest tuhandest uuritavast kuulusid 685 madala riski kategooriasse, 1068 olid mõõduka riskiga, ning 226 kõrge riski kategoorias. Tulemused näitasid, et madala riskiga grupi jaoks oli hormoonravi lisamisest väga vähe kasu. Eelis oli veidi suurem kõrge riskiga meeste jaoks. Suurimat kasu said hormoonravist aga mõõduka riskiga patsiendid. Teiste sõnadega, patsiente võib hormoonravist säästa juhul, kui nad sobivad kaasaegse madala riski definitsiooniga. Sellest võib olla suur abi, sest hormoone pärssiva ravi kõrvalmõjude hulgas on ka impotentsus ja kuumahood

Uurimus võeti osalt ette seepärast, et eesnäärmevähi ravis kasutatakse üha sagedamini koos kiiritusraviga ka hormoonravi. Hormoonide pikaajalisel pärssimisel tekkivate pikaajaliste tagajärgede tõttu on see aga mõneti murettekitav. Käesolev uuring näitas, et enamik eesnäärmevähi diagnoosiga meestest ei vaja hormoonravi aga üldse