By: mees.eu

2. oktoober 2013

Alkohol ja eesnäärmevähi risk?

Alkohol ja eesnäärmevähk

Pilt:Internet

Alkoholi tarbimine on teada-tuntud riskifaktor mitmetele erinevatele vähitüüpide tekkeks – näiteks larüngeaalse, ösofagiaalse ja maksavähi puhul.

 

Siiski on alkoholi tarbimise mõju eesnäärmevähile käsitlevate uuringute tulemused suures osas vastuolulised.

Enamik uurimusi, eelkõige valgenahaliste rahvuste hulgast, ei näita eesnäärmevähi ning alkoholi vahel mingit seost. Eelnevates uuringutes on avastatud, et alkoholi dehüdrogenaasi geeni teatud polümorfismid, mis on omased afroameeriklastele ja ameerika põlisrahva esindajatele, võivad tekitada kartsinogeeni atsetaldehüüdi kuhjumist kehasse.

Sellegipoolest on afroameerika rahvastiku arusaam alkoholi tarbimise mõjust eesnäärmevähi riskile ebapiisav.

L. L. Banez korraldas koos kolleegidega uuringu, et teha kindlaks, kas alkohol on seotud eesnäärmevähi diagnoosi kõrgenenud riskiga mitmerassilises meeste kohordis ning kas see seos varieerub olenevalt rassist.

Kliiniline informatsioon koguti prospektiivselt 333 mehelt, kellele tehti eesnäärme biopsia aastatel 2007 kuni 2009. Logistiliste regressioonmudelite abil vaadati, kas alkoholi tarbimisel on seos positiivse eesnäärme biopsiaga sõltumata demograafilistest, antropomeetrilistest ja kliinilistest muutujatest. Tulemused näitasid, et üldiselt on seos alkoholi ja eesnäärmevähi riski vahel statistiliselt oluline.

Kui tulemusi analüüsiti rasside kaupa, ilmnes, et alkoholi tarbimine on seotud kõrgenenud eesnäärmevähi riskiga just afroameeriklastest meeste hulgas, kuid mitte valgetel meestel. “Kui leitut kinnitavad ka teistes populatsioonides läbiviidud uuringud, tuleb kindlasti juhtida avalikkuse tähelepanu alkoholi negatiivsele mõjule muuhulgas ka  eesnäärmele,” arvasid uurijad.